Eksportingeniør


This movie requires Flash Player 9

Download Opgaver Se Video Mød Studerende Læs Blog

 

Eksportingeniør

Eksportingeniør-uddannelsen er en afrundet, tværfaglig ingeniøruddannelse med internationalt projekt- og produktorienteret sigte. Uddannelsen integrerer naturvidenskabelige og tekniske fag med fremmedsprog, økonomi og international markedsføring.

En eksportingeniør skal kunne varetage erhvervsfunktioner, hvor de

1. Skal markedsføre tekniske projekter og produkter og rådgive under fremmede sprog og kulturforhold.

2. En eksportingeniør skal anvende og integrere naturvidenskabens, de tekniske og merkantile videnskabers forskningsresultater blandt andet i forbindelse med projekt- og produktudvikling.

3. Gennem tværfagligt projektarbejde skal indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhæng med mennesker med forskellige uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

4. Skal kommunikere klart og forhandle inden for tekniske og merkantile arbejdsområder på dansk, engelsk og mindst et andet fremmedsprog

5. En eksportingeniør kan planlægge, realisere og styre tekniske projekter (udvikling, produktion m.v) og herunder være i stand til at inddrage samfundsmæssige, kulturelle, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer.

Comments are closed.